Om ROT-avdraget

Vad innebär ROT-avdraget i korthet?

Sedan ROT-programmet (förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad) infördes på 1990-talet med förmånliga skatteavdrag för privatpersoner så har flera miljoner svenskar fått skattelättnader vid bostadsrenoveringar.

Om du som privatperson vill anlita oss på ADE Installation för exempelvis en installation av kamin gäller följande kriterier: du måste var minst 18 år och betala skatt i Sverige, äga bostaden där arbetet utförs, bo i bostaden hela eller delar av året och den du anlitar för att utföra arbetet får inte vara släkt med dig.

Använd ROT-avdraget när du köper kamin i Stockholm

Du kan använda ROT-avdraget när du anlitar oss för exempelvis en installation av kamin eller skorstenstätning. Avdraget görs av den som anlitats för att utföra uppdraget, med andra ord vi på ADE Installation, och i praktiken innebär det att arbetskostnaden minskas med upp till 30 procent.

Varje privatperson kan dra av upp till 50 000 kronor per år för arbeten som rör exempelvis ventilation för nybyggnad, ombyggnad, utbyggnad samt rengöring av ventilation i bostaden.

Vi sköter allt det administrativa när det kommer till ROT

När vi utfört arbetet ser vi till att dra av för ROT-avdraget direkt på din faktura. Med andra ord behöver du inte ansöka om något på egen hand utan det ansvarar vi för. Har du frågor kring ROT-avdraget är du välkommen att höra av dig till oss. Vi berättar gärna mer om hur det fungerar om du har fler funderingar.